Sundhedslandsbyer

Projekt Sundhedslandsbyer hjælper landsbyer med at gøre deres fællesskaber mere rummelige og tilgængelige for alle mennesker

Mød praktiserende læge Christina Svanholm fra Nysted, der er med i Sundhedslandsbyer

Sundhedslandsbyer er et samarbejde mellem Nordea-fonden, Region Nordjylland, Region Sjælland, Region Syddanmark og Landdistrikternes Fællesråd.

Initiativet hjælper landsbyer med at gøre deres fællesskaber mere rummelige og tilgængelige for alle mennesker: Rask som syg, gammel som ung, psykisk som fysisk sårbar.

Målet er at aktivere lokalsamfundenes ressourcer og udligne den geografiske ulighed i sundhed.

Vi arbejder især på tre områder:      

  • Udvikling af et frivilligt beredskab med ressourcerne til at hjælpe unge som ældre, der er eller bliver ramt fysisk/psykisk, og introducere dem til en klub, forening eller en anden social sammenhæng.
  • Brobygning til lokale, sundhedsfaglige aktører, der hjælper borgere med at finde vej til den rette forening eller fællesskab i landsbyen.
  • Styrkelse af landsbyens foreningsliv gennem viden, kompetenceudvikling og sundhedsfremmende events.

Vil du høre mere om Sundhedslandsbyer?

Landdistrikternes Fællesråd

Projektleder Mette Boel

2490 0078
mbo@landdistrikterne.dk


Bisserup

Ulla Knudsen 

5164 7769 
knudsenulla195@gmail.com


Nysted

Christina Svanholm 

6177 8780
info@nystedsundhed.dk

Nysted

Irina Markwardt

2228 4432
mail@irinamarkwardt.com

Asaa

Annette Mortensen

2077 1285
am@kangamiut.dk

Asaa

Pernille Wilsborg 

4076 5111
asaahallen@mail.dk

Nørager

Birgit Jensen

3028 1568
birgitjensenmail@gmail.com

Nørager

Helle Andersen


andersenhelle65@gmail.com

Bagenkop

Ivan Nielsen

2977 3406
ivanbagenkop@gmail.com

Ommel

Karin Kristensen

2128 9006
Karinogkurt@outlook.dk