Bisserup

I Slagelse Kommune ligger Bisserup, hvor man stræber efter at drage fordel af det enorme engagement, fællesskab og foreningsliv, der præger byens lidt over 500 borgere. Gennem projekt Sundhedslandsbyer sigter byen på at udvikle sundhedsskabende aktiviteter især for den ældre del af befolkningen, men også at fremme bosætning og danne fællesskaber mellem generationerne.

Byen har en stolt tradition for nærdemokrati, der udfolder sig i landsby- og forsamlingshuset gennem et meget aktivt lokalråd. Dette lokalråd fungerer som tovholder for faste traditioner og faciliterer nye projekter på tværs af både formelle og uformelle fællesskaber og foreninger.

Tegner: Mette Brodersen

Vil du høre mere om Sundhedslandsbyer i Bisserup?

Bisserup

Ulla Knudsen

knudsenulla195@gmail.com