Ommel

Fotograf: Preben Andersen

Ommel er beliggende på Ærø i det sydfynske Ø-hav. Ommel er øens 4. største by med 270 indbyggere.

Vi ønsker at styrke Ommel, som en social og kulturel bæredygtig landsby med beboerhus, boldklub og to havne, der fremmer beboernes livskvalitet og hverdagstrivsel, samt drager omsorg for byens og lokalområdets kulturarv.

Herunder: At imødekomme de nye børnefamilier i Ommel og få børneperspektivet med i overvejelser, planlægning og aktiviteter – At komme endnu bredere ud og nå flere ældre enlige – At fremme et løbende generationsskifte i foreningerne, så der kommer unge kræfter til – At involvere flere fritidshusejere i fællesskaber og foreninger Vi ser sundhed (i bred forstand), trivsel og tryghed, som en afledt effekt af borgernes involvering og deltagelse i fællesskaber og kendskab til hinanden. Med en måske slidt frase, ”Vi kommer hinanden ved.”

Vil du høre mere om Sundhedslandsbyer i Ommel?


Ommel

Karin Kristensen

2128 9006
Karinogkurt@outlook.dk