Nørager

Nørager, en landsby i Rebild Kommune med omkring 1.150 indbyggere, har et levende foreningsliv, hvor mange har et stort udbytte af forskellige aktiviteter. Dog er der også grupper af borgere, som står over for udfordringer, der ikke deltager i de sociale og sundhedsfremmende aktiviteter. Byen besidder allerede effektive redskaber til at imødegå disse udfordringer, herunder fantastiske idrætsfaciliteter, som en stor dobbelt sportshal og det meget aktive medborgerhus, ‘Kig Ind’, hvor et væld af forskellige aktiviteter finder sted alle dage.
Byen har desuden velfungerende institutioner, såsom en stor skole, en splinterny børnehave, et sundhedshus, et nyopført og velstyret friplejehjem samt et omsorgshjem. Nørager nyder også godt af bynær natur og populære arrangementer som fællesspisninger, sankthansaften og julearrangementer.

Projektet Sundhedslandsbyer giver en enestående mulighed for at samle disse ressourcer i en fælles indsats med involverende ildsjæle, fagpersoner, institutioner, fysiske faciliteter og naturen.

Vil du høre mere om Sundhedslandsbyer i Nørager?

Nørager

Birgit Jensen

3028 1568
birgitjensenmail@gmail.com

Nørager

Helle Andersen


andersenhelle65@gmail.com